Satakunta
Sosialidemokratia
Suomalainen turvallisuus
Suomalainen turvallisuus

Suomalainen turvallisuus tulee varmistaa kaikissa olosuhteissa.

Turvallisuus syntyy siitä, että ketään ei jätetä, vaan jokaisesta pidetään huolta.

Turvallisuus on tunne siitä, että tulevaisuus on turvattu. Lasten ja vanhusten turvallisuus on otettava erityisen suojelun piiriin.

Eriarvoistuminen ja syrjäytyminen lisäävät turvattomuutta. Köyhyyttä emme Suomessa tarvitse. Sosiaalinen turvattomuus haittaa Suomen menestymistä.

Suomalainen turvallisuus koostuu

- sosiaalisesta turvallisuudesta

* Keskinäinen luottamus on Suomen suurin vahvuus.
* Jokaisesta on pidettävä huolta, eikä ketään saa jättää heitteille.
* Yhteiskunnan tulee olla reilu kaikkia jäseniään kohtaan.
* Sosiaalinen turvallisuus ja oikeudenmukaisuus tukevat Suomen menestymistä maailmalla.

- kansallisesta turvallisuudesta.

* Maailmanlaajuiset ongelmat heijastuvat Suomeenkin.
* Eurooppalaisen yhteistyön tulee lisätä turvallisuutta koko mantereella
* Suomi on pieni maa, jonka kansalliset edut ja olemassaolo tulee turvata.