Satakunta
Sosialidemokratia
Suomalainen turvallisuus
Sosialidemokratia

Onko aatteilla väliä?

Arvot ja aatteet merkitsevät politiikassa paljon. Politiikka ei ole vain yksittäisiä, toisistaan irrallisia päätöksiä. Päätökset vievät aina kokoyhteiskuntaa johonkin suuntaan. Jokainen päätös edistää erilaisia arvoja, ideologioita ja tavoitteita. Päätökset ovat valintoja niiden välillä.

Sosialidemokratia aatteena

Sosialidemokratian lähtökohtana on unelma ihmisyydestä: Jokainen ihminen ja jokainen elämä on arvokas. Ihmisyys ylittää kaikki rajat ja tuo ihmiskunnan yhteen, yhteistyöhön keskenään ja keskinäiseen yhteisyyteen.

Sosialidemokratia merkitsee viime kädessä jatkuvaa pyrkimystä kohti ihmisten välistä tasa-arvoa ja yhteisvastuuta. Tällöin toteutuu myös yksilön vapaus elää ilman alistamista.

Käytännössä sosialidemokratia merkitsee yhteiskuntaa, jossa toteutuvat sosiaalisuus ja demokratia. Tällöin aineelliset voimavarat jakautuvat sosiaalisesti ja valta demokraattisesti.

Sosiaalisuus merkitsee toisesta huolehtimista, heikomman puolustamista ja turvallisuutta. Kun yhteiskunnan voimavarat jaetaan sosiaalisesti, pääsevät kasvusta ja menestyksestä osalliseksi kaikki, ei vain pieni vähemmistö. Sosiaalisessa yhteiskunnassa ketään ei heitetä ulos tai syrjään, vaan jokainen halutaan pitää yhteiskunnassa kiinni.

Demokratia merkitsee kansan valtaa. Kansanvaltaisessa yhteiskunnassa kaikki pääsevät päättämään elämästään.

Sosialidemokratian juuret ja historia

Sosialidemokratia on perinteisesti ollut kolmas vaihtoehto kommunismille ja porvarismille. Pohjoismainen hyvinvointivaltio on keskeisesti sosialidemokraattinen luomus.

Sen piirteitä ovat sosiaalinen turvallisuus, laajat julkiset palvelut, sosiaaliset perusoikeudet sekä pyrkimys täystyöllisyyteen ja jokaisen osallisuuteen yhteiskunnassa.

Sosialidemokratia on eurooppalainen politiikan valtavirta.

Sen juuret on 1800-luvun teollistumisessa ja demokraattisessa työväenliikkeessä. Eurooppalaiset hyvinvointivaltiot ovat rakentuneet pitkälti sosialidemokraattisten hallitusten myötävaikutuksella.