Satakunta
Satakunnan kehittäminen
Koulutus ja osaaminen
Liikenne
Ympäristö
Energia
Kulttuuri
Alueellistaminen
Varuskunnat
Sosialidemokratia
Suomalainen turvallisuus
Varuskunnat

Satakunnassa on kaksi sekä kansainvälisesti että kansallisesti merkittävää varuskuntaa: maakunnan eteläosassa sijaitseva Säkylän varuskunta ja Pohjois-Satakunnassa sijaitseva Niinisalon varuskunta. Varuskunnat työllistävät suoranaisesti toista tuhatta henkilöä ja ne vaikuttavat monin tavoin myönteisesti ympäröiviin seutukuntiin palveluiden sekä ruoka- ja muiden tarvikkeiden suurkuluttajina.

Säkylän Huovinrinteellä sijaitseva Porin Prikaati on maavoimien valmiusyhtymä, suomalaisten kriisinhallintajoukkojen koulutus- ja perustamiskeskus sekä suomalaisten kriisinhallintajoukkojen kansallinen johtoporras. Lisääntyvä kansainvälinen yhteistoi-minta vaikuttaa voimakkaasti juuri Säkylässä ja Satakunnassa.

Kankaanpäässä sijaitsevaan Niinisalon varuskuntaan kuuluvat suurimpina yksiköinä Tykistöprikaati ja Koeampumalaitos. Tykistöprikaatiin on keskitetty myös Puolustus-voimien koiratoiminta. Tykistöprikaatin nykyaikaisen kaluston varastointi ja käyttö edellyttävät useiden rakennushankkeiden toteuttamista ja uusia liikenne-järjestelyjä.

Molempien varuskuntien toimivuus edellyttää kiinteistörakentamisen ohella ampuma- ja harjoitusalueiden käytettävyyden parantamista ja monipuolistamista.

Kummallakin varuskunnalla on suunnitelmia toiminta-alueiden laajentamiseksi. Keskeinen tavoite molemmissa varuskunnissa on ampuma- ja harjoitusalueiden käytettävyyden parantaminen ja monipuolistaminen.


Huovinrinteen rakennuskohteet

Uudisrakennukset:
esikunta- ja kasarmirakennus
uusien panssariajoneuvojen (AMV) koulutus- ja säilytyshallit (2008 - 2009)
panssarivaunujen kouluampumarata
kansainvälisen valmiusjoukon konttivarastot ja huolintaterminaali
korjaamo
pelastusasema
helikopterilaskeutumispaikka

Peruskorjaushankkeet:
terveysasema (aloitus 2008)
sotilaskoti (aloitus 2009)
kasarmit
esikunta
kuntotalo

Laajennushankkeet:
koulutushallin laajennus
kansainvälisten tukikohtien kunnostus ja laajennus


Niinisalon rakennuskohteet

Tykistöprikaati:
raskaan raketinheitinjärjestelmän koulutukseen soveltuvien varastointi-, koulutus- ja huoltotilojen sekä tarvittavien liikennejärjestelyjen rakentaminen, kustannusarvio noin 5,5 miljoonaa euroa

Niinisalon varuskunnan terveysaseman peruskorjaus, kustannusarvio noin 2,1 miljoonaa euroa

uusien koiratarhojen rakentaminen, kustannusarvio n 1,375 miljoonaa euroa

Selkänevan ampumakeskuksen rakentaminen, kustannusarvio noin 2,0 miljoonaa euroa

keskusvaraston rakentaminen toimistotiloineen. kustannusarvio noin 13,5 miljoonaa euroa

ajoneuvosuojien rakentaminen maanrakennustöineen, kustannusarvio noin 2 miljoonaa euroa

Koeampumalaitos:
olosuhdetestausrakennuksen rakentaminen palaneen tilalle, kustannusarvio noin 2,4 miljoonaa euroa.