Satakunta
Satakunnan kehittäminen
Koulutus ja osaaminen
Liikenne
Ympäristö
Energia
Kulttuuri
Alueellistaminen
Varuskunnat
Sosialidemokratia
Suomalainen turvallisuus
Kulttuuri

Länsi-Suomen TV- ja elokuvakeskus Villilä

Opetusministeriön julkaiseman kansallisen elokuva- ja televisiopoliittisen ohjelman 2005:8 yhtenä toimenpiteenä on elokuvan tuotantorakenteen vahvistaminen kehittämällä elokuvatuotannon teollisuus-, elinkeino- ja aluepoliittisia toiminta- ja tukimuotoja. Alueelliset tuotantokeskukset ovat kehittyneet 2000-luvulla merkittäväksi toimijaksi elokuva- ja audiovisuaalisella alalla. Keskusten kehittymisellä on ollut oma positiivinen merkityksensä suomalaisen elokuvan yhä käynnissä olevaan nousukauteen.

Satakuntaan on syntynyt merkittävä AV-alan toimija, Länsi-Suomen tv- ja elokuvakeskus Villilä, joka on osallistunut lukuisiin elokuvatuotantoihin. Villilä sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa kartanomiljöössä, jota kehitetään sekä tuotanto-, oppimis- että kulttuuriympäristönä. Villilään rakennettu infrastruktuuri, Satakunnan kuvauspaikat sekä alueelle kertynyt osaaminen yhdessä alan oppilaitosten ja yritysten kanssa luovat mahdollisuuden kasvattaa AV-alan tuotantotoimintaa Satakunnassa. Tavoitteena on yhden vahvan, alueellisesti edustavan ja taloudellisesti toimintakelpoisen audiovisuaalisen tuotantokeskuksen vakiinnuttaminen Länsi-Suomeen, Nakkilan Villilään.

Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkosto

Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkoston toiminta perustuu laajaan yhteistyöhön, jossa ovat mukana eri hallintokunnat, yhdistykset, taiteilijat ja alan harrastajat. Keskus on kaatanut kulttuurin raja-aitoja niin suhteessa urheiluun kuin muihin sektoreihin. Tavoitteena on monipuolisten ja laadukkaiden taide- ja kulttuuripalveluiden saavutettavuus ja lasten kulttuuristen oikeuksien tukeminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi luodaan ja kehitetään uudenlaisia lähestymistapoja kulttuurityöhön ja tuetaan ympäröivän sosiaalisen yhteisön ja kaikkien lasten ja nuorten parissa työskentelevien verkostoitumista. Keskus toimii kokoavana voimana koko Satakunnan alueella. Toiminta rakentuu lasten ääntä ja tarpeita kuunnellen. Kantavana ajatuksena on lasten ja nuortenoikeus omaan kulttuuriin ja heille suunnattu, kunnolla suunniteltu ja tehty lastenkulttuuri.

Keskus on mukana valtakunnallisessa lastenkulttuurikeskusten Taikalamppu-verkostossa, jossa sen kehittämistehtävänä ovat lastenkulttuurikeskusten kehittäminen paikallisesti ja alueellisesti sekä kuvataide, visuaalinen kulttuuri ja valokuva. Tavoitteena on vakinaistaa keskuksen toiminta ja sen rahoitus.

Läntinen tanssin aluekeskus

Opetusministeriö käynnisti valtakunnallisen tanssin aluekeskustoiminnan vuonna 2004. Läntinen tanssin aluekeskus aloitti toimintansa vuonna 2005 ja siihen kuuluvat Varsinais-Suomi ja Satakunta. Tarkoituksena on edistää taide- ja kulttuuripalveluiden tasa-arvoista saavutettavuutta ja saatavuutta, lisätä tanssitaiteen työskentely-mahdollisuuksia sekä yhteistyötä ja vahvistaa osaamista.

Opetusministeriön rahoitus on riippuvainen alueen toimijoiden rahoituspanoksesta. Läntistä tanssin aluekeskusta ovat tukeneet Satakunnan ja Varsinais-Suomen liitot ja taidetoimikunnat sekä pääasiassa Turun ja Porin kaupungit. Tavoitteena on, että Läntiselle tanssin aluekeskukselle osoitetaan vuosittain rahoitus valtion budjetin tarkoitukseen varatusta määrärahasta.