Satakunta
Satakunnan kehittäminen
Koulutus ja osaaminen
Liikenne
Ympäristö
Energia
Kulttuuri
Alueellistaminen
Varuskunnat
Sosialidemokratia
Suomalainen turvallisuus
Energia

Satakunta on monipuolinen energiamaakunta ja Suomen energiantuotannon keskittymä sillä maakunnassa tuotetaan mm neljännes Suomen sähköntuotannosta. Olkiluodon kolmannen yksikön valmistumisen jälkeen osuus sähkötuotannosta nousee reilusti yli kolmannekseen.

Energiaa tuotetaan eniten ydinvoimalla, puulla, öljyllä ja kivihiilellä. Muita energianlähteitä ovat turve ja vesivoima. Tuulivoiman hyödyntäminen on vähitellen lisääntymässä mm Tahkoluotoon suunnitellun tuulipuiston johdosta.

Perinteisen energiantuotannon ohella (mm. ydinvoima) Satakunnassa panostetaan jatkossakin uusiutuvan ja ympäristöystävällisen energiantuotannon kehittämiseen ja energiantuotantoon liittyvä tutkimus kehittyy maakunnassa. Kehittämis- ja tutkimustoiminta edesauttaa mm. kansainvälisten osaajayritysten syntymistä maakuntaan. Myös perinteinen energiantuotanto on edelleen maakunnan vahvuus, joka voi luoda lisää merkittäviä investointeja ja työpaikkoja.

Tärkeimmät toimenpiteet ja hankkeet:

- Jos Suomeen päätetään rakentaa lisää ydinvoimaa, edistetään seuraavan ydinvoimalayksikön suunnittelua ja rakentamisvalmistelua myös Satakuntaan, Eurajoen Olkiluotoon.

- Edistetään monipuolista, mahdollisimman vähän ilmastoa kuormittavan energiantuotannon käyttöönottoa (esim. biovoima, tuulivoima).

- Edistetään bioenergiatekniikan sekä energiatehokkuuden kehittämis- ja tutkimushankkeiden toteuttamista, bioenergian käyttöönottoa sekä
jalostuksen sijoittumista Satakuntaan.

- Turvataan energiantuotannon ja siirron edellyttämät alueet.