Satakunta
Satakunnan kehittäminen
Koulutus ja osaaminen
Liikenne
Ympäristö
Energia
Kulttuuri
Alueellistaminen
Varuskunnat
Sosialidemokratia
Suomalainen turvallisuus
Alueellistaminen

Maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt päätöksen sijoittaa hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen Poriin. Perustamisvaiheessa on arvioitu työpaikkoja tulevan noin seitsemänkymmentä. Hankkeen toteuttamisesta vastaa Valtiokonttori. Perustetun keskuksen toimintoja tulee vahvistaa siirtämällä sen yhteyteen myös muuta valtion talous- ja henkilöstöhallintoa.

Liikenne- ja viestintäministeriön em. palvelut tulee sijoittaa Poriin. Samassa yhteydessä on tehtävissä päätös Ajoneuvohallintokeskuksen siirtämisestä Poriin. Nämä kaksi toimintaa voivat tukeutua toisiinsa vahvistaen samalla omia osaamisalojaan.

Säteilyturvakeskuksen alueellistaminen

Säteilyturvakeskuksen ydinturvallisuusosaston alueellistaminen olisi toteutettava Rauman seudulle, koska pääosa ydinvoiman tuotannosta ja alan osaamisesta on keskittynyt seudulle. Alueellistamisen toteuttamiseksi on esitetty keväällä 2005, että sosiaali- ja terveysministeriö tai hallinnon ja alueellistamisen ministerityöryhmä asettaa STUK:n toimintojen alueellistamista selvittämään erillisen asiaa tuntevan riippumattoman selvitysmiehen. Selvitysmiehen tehtävänä olisi tehdä riippumaton selvitys STUK:n ydinturvallisuusosaston alueellistamisen mahdollisuuksista Rauman seudulle hyötyineen ja haittoineen.

Yli 3/4 Suomen ydinvoiman tuottamasta sähköstä tullaan tuottamaan Olkiluodossa. 0L3-projektin yhteydessä lisääntyvät STUK:n tehtävät jälleen sekä määrällisesti että laadullisesti. Posiva Oy:n suorittama käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen tutkiminen on kansainvälisesti uraauurtavaa ja toiminta on monilta osin ainutlaatuista. Tältäkin osin STUK:n tehtävät tulevat tulevaisuudessa lisääntymään ja kohdistumaan Olkiluodon kallioperään.

STUK:n toimintojen alueellistaminen Raumalle tai Eurajoelle sopii erittäin hyvin valtion alueellistamisohjelman periaatteeseen, jolla maakuntien ja STUK:n tapauksessa Rauman seudun ydinvoimaosaamista voidaan edelleen vahvistaa. STUK:han toimii jo parin henkilön voimin Olkiluodossa. STUK:n alueellistaminen vahvistaisi merkittävästi alan osaamiskeskittymää Rauman seudulla.

Ajoneuvohallintokeskuksen alueellistaminen

Ajoneuvohallintokeskus (AKE) on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan kuuluva hallinto-, palvelu- ja informaatiokeskus. Tehtäviin kuuluvat esimerkiksi ajoneuvojen ja niiden osien hyväksyminen, ajoneuvojen rekisteröinti ja vuotuinen verotus, katsastustoiminnan valvonta, kuljettajantutkintojen järjestäminen, ajokorttien rekisteröinti ja ajoneuvoliikenteen tietopalvelu.

AKE:n henkilöstömäärä on noin 200. AKE:lla ei ole omaa alueorganisaatiota. Liikenne- ja viestintäministeriön arvion mukaan AKE:n on tarkoituksenmukaisinta toimia yhdessä pisteessä pääkaupunkiseudulla, mutta sellaisten tukipalvelujen alueellistaminen on mahdollista, joissa ei tarvita fyysistä asiakaskontaktia. Alueellistaminen voisi koskea myös jo osittain ulkoistettuja hallintopalveluja.

Ministeriöiden yhteenvetolistauksessa 6.10.2004 mainitaan LVM:n osalta Ajoneuvohallintokeskus ja sen eräiden tukipalveluiden ulkoistaminen. Aikataulua ja henkilöstömääriä ei mainita. AKE:n sijoittaminen Poriin on ollut esillä alueellistamisen valmistelun eri vaiheissa heti prosessin alusta alkaen.

AKE voitaisiin sijoittaa Poriin kokonaisuudessaan tai hallinnollisten palvelujen osalta jo Porissa toimivaan Valtiokonttorin toimipisteeseen.